நல்ல வாசிப்பு என்பது என்ன? – விளாடிமிர் நபோகோவ்

இலக்கியத்தைப் பற்றிய தனது விரிவுரைகளின் தொகுப்பொன்றில் விளாடிமிர் நபோகோவ் செவ்விலக்கியங்களின் தரமான வாசிப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை விவரிக்கிறார். செவ்விலக்கியங்களை வாசிக்கத் தொடங்குபவர்கள் செய்ய வேண்டிய தலையாயக் காரியம்: அந்தந்த நாவலுக்குள் எழுத்தாளன் கவனமாய் அமைத்திருக்கும் மிக நுணுக்கமான விவரங்களை மிகக் கவனமாகப் படித்து அவற்றை ஆராய்வதுதான். ஒரு செவ்விலக்கிய நாவலில் உள்ள விவரங்களின் வாசிப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் … Continue reading நல்ல வாசிப்பு என்பது என்ன? – விளாடிமிர் நபோகோவ்