நாவல் – விமர்சனக் கோட்பாடுகள்

ஜியார்ஜ் லூகாக்ஸ்

நாவல், சிறுகதை, கவிதை ஆகியவற்றை விமர்சனம் செய்பவர்கள் பெரும்பாலும் அவற்றின் உள்ளடக்கத்தைப் பற்றியே பேசுகிறார்கள்.

இந்தச் சித்தரிப்பு துல்லியமாக இருக்கிறது, இந்த நாவலில் இவ்வளவு தகவல்கள் இருக்கின்றன என்பது போன்ற கருத்துகள் முக்கியமானவையே என்றாலும், அவை உண்மையில் சமூகவியல், வரலாறு என்ற துறைசார்ந்த விமர்சனங்களே.

குறிப்பிட்ட இலக்கிய வடிவம் எப்படி வளர்ந்தது, அதன் நோக்கம் என்ன, அழகியல் கோட்பாடுகள் என்ன, இவற்றை இந்தப் படைப்பு எவ்வளவு தூரம் நிறைவேற்றி இருக்கிறது என்பது போன்ற அழகியல் சார்ந்த விமர்சனத்தில் எனக்குப் போதை உண்டு.

அழகியல் விமர்சனமில்லாமல் துறைசார்ந்த விமர்சனத்தால் மட்டுமே வாசிப்போ, விமர்சனமோ முழுமை காணாது என்பது என் தாழ்மையான எண்ணம்.

நாவல் வடிவத்தைப் பற்றி ஆழமாகச் சிந்திப்பவர்களுக்குக் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நூல்கள் இன்றியமையாதவை:

1. விளாடிமிர் நபோகோவ், Lectures on Literature (இலக்கியப் பேருரைகள், 1980). இவருடைய ரஷ்ய இலக்கியம் குறித்த விரிவுரைகளும் மிகவும் பயனுள்ளவை.

2. உம்பர்ட்டோ எஃகோ, Confessions of a Young Novelist (ஒரு இளம் நாவலாசிரியனின் வாக்குமூலம், 1986 விரிவுரைகள், 2011 பதிப்பு)

3. மிலான் குண்டேரா, Art of the Novel (நாவல் கலை, 1986)

4. ஜெயமோகன், நாவல் கோட்பாடு (2010)

மேற்கூறியவை நான் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறையாவது மீண்டும் வாசித்துவிடும் நூல்கள்.

நாவல்களைத் தீவிரமாக வாசிப்பவர்களுக்குத் திசைகாட்டிகளைப்போல் இந்த நூல்கள். வாசிப்பும் விமர்சனமும் கூர்மையாக இருக்கிறதா என்பதை இவற்றோடு அடிக்கடி ஒப்பிட்டுச் சரிபார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

E M Forsterஇன் 1927ஆம் வெளிவந்த Aspects of the Novel நூலையும் பலர் மேற்கூறிய பட்டியலில் சேர்ப்பார்கள்.

ஆனால் மேலுள்ள நூல்களில் உள்ள சிந்தனைச் செறிவும் ஆழமும் ஃபோர்ஸ்டரின் நூலில் இல்லை என்பது என் கணிப்பு.

Cambridge Introductions என்ற பெயரில் பிரெஞ்சு, ரஷ்ய நாவல்களுக்கு அறிமுகங்கள் வந்துள்ளன. அவை பயனுள்ளவை.

இந்தப் பட்டியலில் நான் எளிதில் வாசித்துப் புரிந்து கொள்ளக் கூடிய நூல்களை மட்டுமே சேர்த்துள்ளேன்.

Bakhtin போன்றவர்களின் வெகு டெக்னிகலான எழுத்துகளை வாசிக்க விரும்புகிறவர்களுக்கு முழு பட்டியல் கொடுத்திருக்கிறேன்.

இது நான் படித்த புத்தகங்கள் மட்டுமே. வேறு புத்தகங்களும் இருக்கலாம்.

சிறுகதை, கவிதை வடிவங்களைப் பேசும் புத்தகங்களின் பட்டியலை வேறு பதிவிகளில் பதிகிறேன்.

Vladimir Nabokov, Essays on Literature

Vladimir Nabokov, Essays on Russian Literature

Milan Kundera, Art of the Novel

Jeyamohan, நாவல் கோட்பாடு

M. M. Bakhtin, The Dialogic Imagination: Four Essays

Georg Lukacs, The Theory of the Novel: A Historico-philosophical Essay on the Forms of Great Epic Literature

Northrop Frye, On Twentieth Century Literature

Theory of the Novel, A Historical Approach
edited by Michael McKeon

Michael McKeon, The Origins of the English Novel, 1600-1740

Ian Watt, Rise of the Novel

Richard Chase, The American Novel and Its Tradition

Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction

Theodore W. Adorno, Notes to Literature

Eric Auerbach, Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature

Umberto Eco, Confessions of a Young Novelist

E M Forster Aspects of the Novel

Edith Wharton, The Writing of Fiction


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s